2 DNIOWY OBÓZ KONDYCYJNY Z ELEMENTAMI SPORTÓW WALKI I SAMOOBRONY "FIGHTING EXTREME"

znak-na-podloge-strzalka-original.png

Organizujemy 2 dniowe obozy kondycyjne z elementami samoobrony i walki wręcz. W trakcie obozu oprócz treningów wytrzymałościowych wplatamy także elementy samoobrony i walki wręcz takich jak pozycja walki, atakowanie oraz obrony przed ciosami i kopnięciami, praca na tarczach, walki 2 na 1, obrony przed szantażem nożem, pistoletem, duszeniami, atakiem pałką i wiele wiele więcej.

 

Minimum 4 treningi dziennie po 2 godz. (8 godzin dziennie !) 

Uwaga !  Uczestnicy obozu otrzymują dyplom potwierdzający zdobyta wiedzę i umiejętności !


Wymagania:

  • Ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat, dla osób nie pełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu.

  • Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o bra­ku przeciwwskazań do rekreacyjnego uprawiania sportów walki (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu),

  • wykupienie ubezpieczenia NNW (po wcześniejszym uzgodnieniu i przesłaniu danych personalnych, imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego szkoła wykupi ubezpieczenie)

  • Wypełnienie formularza uczestnictwa.

Koszty:

450 zł przy zgłoszeniu się 1 osoby
400 zł od osoby przy zgłoszeniu się 2 osób
300 zł od osoby przy zgłoszeniu się minimum 3 osób

 

W cenę wchodzi szkolenie, ubezpieczenie NNW, sprzęt treningowy

(*Koszty dojazdu, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania w zakresie własnym )

(*Możliwość dojazdu na miejsce z instruktorem po wcześniejszym uzgodniniu tego, wtedy koszty paliwa są dzielone między instruktora i pasażerów)

Uwaga! Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia w razie wypadku,

Terminy:

*Istnieje możliwość rozpoczęcia obozu w innym terminie po zgłoszeniu się minimum 3 osób oraz wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem terminu odbycia kursu !

Zgłoszenia oraz pytania na e-mail: elbrus.extreme@gmail.com


 

lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (poniżej)

Turnus Obozy Climbing Extreme

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.