znak-na-podloge-strzalka-original.png

KURS OPERATORA SZTUCZNEJ ŚCIANKI

KURS OPERATORA SZTUCZNEJ ŚCIANKI

Cel: Przygotowanie do bezpiecznej obsługi ściany wpsinaczkowej oraz prowadzenia szkoleń z zakersu górnej asekuracji ,,na wędkę"  

Forma zajęć: Zajęcia praktyczne przeplatane teorią

Czas trwania: 1-2 dni (minimum 8 godzin)
Miejsce szkolenia: Obiekty przemysłowe, ściana wspinaczkowa, skały

Ilość szkolonych: max 4 osoby na jednego instruktora

Prowadzący: Instruktor sportu z uprawnieniami międzynarodowymi – wspinaczki sportowej
                      Instruktor alpinizmu przemysłowego PASiT

Absolwent: Ukończenie kursu operatora sztucznej ściany uprawnia do prowadzenia szkoleń z górnej asekuracji (wędka).

Wymagania:  

  • Ukończone 18 lat

  • Posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o bra­ku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu),

  • wykupienie ubezpieczenia NNW (po wcześniejszym uzgodnieniu i przesłaniu danych personalnych, imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego szkoła wykupi ubezpieczenie)

  • Wypełnienie formularza uczestnictwa w kursie.

Szkolenie umożliwia pracę w zakresie operatora sztucznej ściany wspinaczkowej. Prowadzone jest w naszym Centrum Wspinaczkowym oraz na terenie całej Polski jeśli zachodzi taka konieczność. Program obejmuje podstawy zasad asekuracji i BHP operatora. Szkolenie trwa 2 dni lub 1 dzień dla osób, które ukończyły kurs wspinaczki skalnej.

 

Program kursu obejmuje:

  • zasady asekuracji dynamicznej (prowadzenie)

  • zasady asekuracji z górną protekcją (wędka)

  • zasady asekuracji przy boulderingu (spotowanie)

  • wiązanie i zastosowanie węzłów

  • obsługę różnych przyrządów asekuracyjnych

  • ogólne zasady BHP podczas pracy na sztucznej ścianie

 

Ceny kursu:

350 zł - 1 dzień / min 2 osoby
 

W przypadku szkolenia indywidualnego:

550zł - 1 dzień
 

W cenę kursu wchodzi szkolenie, ubezpieczenie NNW, sprzęt alpinistyczny 

Rezerwacja miejsca następuje poprzez wpłatę  200 zł lub całej kwoty należnej za kurs


Uwaga! Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia w razie wypadku,

Terminy:

Szkolenia prowadzone są przez cały rok, a terminy szkolenia można uzgodnić telefonicznie lub drogą mailową.

Zgłoszenia oraz pytania na e-mail: elbrus.extreme@gmail.com


 

lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (poniżej)

Turnus KURS OPERATORA

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.