KURS WSPINANIA NA SZTUCZNEJ ŚCIANIE

znak-na-podloge-strzalka-original.png

PROGRAM KURSU WSPINANIA NA SZTUCZNEJ ŚCIANIE 

 

Cel: Przygotowanie do bezpiecznego i samodzielnego wspinania na sztucznych obiektach wspinaczkowych. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych).

Forma zajęć: Zajęcia praktyczne na sztucznej ścianie przeplatane teorią

Czas trwania: 16 godzin, ( podzielone na kilka spotkań na ścianie np. po 2-3 godziny po wcześniejszym uzgodnieniu terminów z kursantami )
Miejsce szkolenia: Ściana wspinaczkowa

Ilość szkolonych: max 6 osób na jednego instruktora

Prowadzący: Instruktor sportu z uprawnieniami międzynarodowymi – wspinaczki sportowej

Absolwent: Otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnego z programem PZA uprawniające go do swobodnego i bezpiecznego wspinania na wszystkich sztucznych obiektach wspinaczkowych w Polsce.

Wymagania: 

 • Ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat, dla osób nie pełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu.

 • Posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o bra­ku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu),

 • Wykupienie ubezpieczenia NNW (po wcześniejszym uzgodnieniu i przesłaniu danych personalnych, imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego szkoła wykupi ubezpieczenie)

 • Wypełnienie formularza uczestnictwa w kursie wspinania,


Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie technik linowych oraz samodzielne i swobodne wspinanie się na sztucznej ścianie.

Czego nauczysz się na kursie, czyli treści zajęć.
 

1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą (budowa, punkty asekuracyjne, stanowiska do wędki); zasady bezpieczeństwa.
2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):

 • liny i repsznury;

 • uprzęże biodrowe;

 • karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy);

 • ekspresy;

 • przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri;

 • buty i akcesoria: magnezja, woreczek;

3. Zasady asekuracji:

 • zapięcie uprzęży, przywiązanie do niej liny;

 • asekuracja na wędkę (obsługa kubka lub płytki; opcjonalnie dodatkowo grigri);

 • właściwa postawa asekurującego;

 • asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki, nauka odpadnięć, właściwa postawa asekurującego;

 • podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego;

 • Komendy podczas wspinania.

4. Węzły i ich zastosowanie:

 • ósemka, kluczka. Zwijanie liny.

5. Nauczanie techniki wspinania:

 • wykorzystanie chwytów i stopni;

 • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;

 • wspinaczka statyczna i dynamiczna;

 • poruszanie się w terenie przewieszonym.

6. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
 

Co dalej, czyli co możesz robić po kursie wspinaczki na sztucznej ścianie.


Kurs, kurs i po kursie... Znasz już podstawy bezpiecznej wspinaczki na sztucznej ścianie, potrafisz poprawnie obsługiwać podstawowy sprzęt, a pewnie nawet udało Ci się pokonać kilka dróg, które w pierwszy dzień wyglądały dla Ciebie zupełnie abstrakcyjnie. 
Jednakże po połknięciu "bakcyla wspinaczkowego" chciałoby się więcej i trudniej…
Jednakże sztuczna ściana, czyli popularny "panel", to tylko namiastka wspinania po naturalnej skale. Dlatego gdy tylko "stopnieją lody", czyli na przełomie marca i kwietnia, zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas kursach oraz wyjazdach wspinaczkowych.

 

Cena kursu wspinania na sztucznej ścianie:

1 osoba     – 400 zł/os

2 osoby     – 350 zł/os 

3-6 osób    – 300 zł/os 

W cenę kursu wchodzi szkolenie, ubezpieczenie NNW, sprzęt wspinaczkowy (*buty wspinaczkowe we własnym zakresie
Rezerwacja miejsca następuje poprzez wpłatę  150 zł lub całej kwoty należnej za kurs

 

(*Cena nie zawiera biletu wstępu na sztuczną ściankę - 6 zł.)


Uwaga! Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia w razie wypadku,


W TYTULE PRZELEWU WPISAĆ: KURS ŚCIANKOWY + NUMER TURNUSU + NAZWISKO UCZESTNIKA

Terminy kursów:


*Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w innym terminie po zgłoszeniu się minimum 2 osób oraz wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem terminu odbycia kursu !

Zgłoszenia oraz pytania na e-mail: elbrus.extreme@gmail.com


 

lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (poniżej)

Turnus KURS NA SZTUCZNEJ ŚCIANIE

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.