znak-na-podloge-strzalka-original.png

KURS WSPINANIA W SKAŁACH NA DROGACH UBEZPIECZONYCH

PROGRAM KURSU WSPINANIA W SKAŁACH NA DROGACH UBEZPIECZONYCH
 

Cel: Przygotowanie do samodzielnego wspinania w terenie skałkowym po drogach wyposażonych w stałą asekurację (obitych). Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.

Forma zajęć: Zajęcia praktyczne w skałach i na ścianie przeplatane teorią

Czas trwania: 3 dni w terenie, 1 lub 2 spotkania na ścianie (8 godzin)
Miejsce szkolenia: Ściana wspinaczkowa, skały w Jurze Krakowskiej

Ilość szkolonych: max 4 osoby na jednego instruktora

Prowadzący: Instruktor sportu z uprawnieniami międzynarodowymi – wspinaczki sportowej

Absolwent: Otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnego z programem PZA

Wymagania: 

 • Ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat, dla osób nie pełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu.

 • Posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o bra­ku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu),

 • wykupienie ubezpieczenia NNW (po wcześniejszym uzgodnieniu i przesłaniu danych personalnych, imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego szkoła wykupi ubezpieczenie)

 • Wypełnienie formularza uczestnictwa w kursie wspinania,


Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Czego nauczysz się na kursie, czyli treści zajęć.

 

Część teoretyczna (wykłady)

 • Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego,

 • Węzły i ich zastosowanie, zwijanie i przenoszenie liny (kluczka, ósemka, wyblinka, półwyblinka, węzeł taśmowy, flagowy, węzły zaciskowe),

 • Asekuracja w terenie skalnym,

 • Niebezpieczeństwa wspinania, pierwsza pomoc,

 • Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe,

 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia, formy uprawiania wspinaczki,

 • Zagadnienie ochrony przyrody, normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy.

 

Zajęcia praktyczne – na ścianie

 

Asekuracja

 • Zasady asekuracji w systemie „wędki”: założenie uprzęży, przywiązywanie liny, asekuracja „na wędkę” (obsługa minimum 3 przyrządów, właściwa postawa, komendy),

 • Zasady asekuracji podczas prowadzenia drogi: technika wpinek, czynności asekurującego, odpadnięcia, wyłapywanie lotów, sposoby zdejmowania ekspresów ze ściany,

 • Spotowanie – sposób asekuracji na trawersach i boulderach.

 

Techniki wspinania

 • Rodzaje chwytów i stopni, ustawianie stopy,

 • Technika frontalna (3 punkty podparcia, przenoszenie środka ciężkości),

 • Technika boczna (skręty, 2 punkty podparcia, wyważanie, balans ciałem).

 

Zajęcia praktyczne – w skałach

 

Asekuracja

 • Operacje na stanowisku: ustawianie się na stanowisku, asekurowanie partnera, operowanie sprzętem

 • Prowadzenie wyciągu: dobór i noszenie sprzętu, wpinanie liny w punkty przelotowe,

 • Specyfika wspinania po drogach obitych (przewiązywanie się przy łańcuchach, zdejmowanie ekspresów),

 • Wspinanie „na drugiego”, asekuracja z górnego stanowiska,

 • Budowa stanowiska do „wędki”

 • Komendy

 • Zasady bezpieczeństwa podczas boulderingu w skałach: podtrzymywanie (asekuracja) boulderującego.

 

Technika wspinania

 • Rodzaje chwytów i stopni oraz odpowiednie ich używanie,

 • Techniki wspinaczkowe – pozycja frontalna i boczna, trzy punkty podparcia, balansowanie środkiem ciężkości, trawersowanie,

 • Dobór odpowiednich technik wspinaczkowych w zależności od pokonywanych formacji skalnych (komin, rysa, zacięcie, okapik, płyta).

 

Techniki linowe, sytuacje awaryjne

 • Technika zjazdu – stanowisko, asekuracja, wykonanie zjazdu,

 • Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu,

 • Blokowanie liny węzłem flagowym,

 • Opuszczanie na linie,

 • Zwijanie i noszenie liny.

 

Cena:

1 osoba      - 800 zł/os

2 osoby      - 650 zł/os

3-4 osoby   - 550 zł/os 

 

(*Cena nie zawiera biletu wstępu na sztuczną ściankę - 6 zł.)

W cenę kursu wchodzi szkolenie, ubezpieczenie NNW, sprzęt wspinaczkowy (*buty wspinaczkowe oraz plecak minimum 30l we własnym zakresie)
Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w zakresie własnym
(
*Możliwość dojazdu na miejsce z instruktorem po wcześniejszym uzgodniniu tego, wtedy koszty paliwa są dzielne miedzy instruktora i pasażerów)
Rezerwacja miejsca następuje poprzez wpłatę  250 zł lub całej kwoty należnej za kurs


Uwaga! Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia w razie wypadku,

 

Noclegi:

Hotel w Karniowicach(Ośrodek Rolniczy): 25-35 zł za dobę.

Zakupy spożywcze robi się w pobliskich sklepach, posiłki można przyrządzać w kwaterze, w Kobylanach  jest restauracja z dobrym i niedrogim jedzeniem. Z kwatery w skałki do Kobylan, Bolechowic, Jerzmanowic jeździmy samochodem. Kursanci mieszkający w Krakowie mogą codziennie dojeżdżać na zajęcia samochodem (z instruktorem).
Na kurs należy przyjechać do kwatery w Bolechowicach (lub Karniowicach) rano (do godz.9) w dniu rozpoczęcia kursu albo popołudniu dzień wcześniej.

Dojazd: do Krakowa a następnie  autobusem (z pętli autobusowej Małe Bronowice) do Bolechowic lub Karniowic. Bus 268 do Karniowic (przez Bolechowice), bus 248 do Zelkowa (przez Bolechowice) Na pętlę Małe Bronowice można dojechać sprzed dworca PKP tramwajem 4, 13, 24 (na końcowy przystanek pętla Małe Bronowice). Można również umówić się w Rzeszowie z instruktorem i dojechać z nim samochodem (rano w dniu rozpoczęcia kursu).


W TYTULE PRZELEWU WPISAĆ: KURS SKAŁKOWY + NUMER TURNUSU + NAZWISKO UCZESTNIKA

Terminy kursów:


*Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w innym terminie po zgłoszeniu się minimum 3 osób oraz wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem terminu odbycia kursu !

Zgłoszenia oraz pytania na e-mail: elbrus.extreme@gmail.com


 

lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (poniżej)

Turnus KURS SKAŁKOWY

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.