KURS DO PRAC PRZEMYSŁOWYCH

obecnie nabór wstrzymany

znak-na-podloge-strzalka-original.png

KURS DO PRAC PRZEMYSŁOWYCH

Cel: Przygotowanie do bezpiecznego przeprowadzania prac wysokościowych z wykorzystaniem przyrządów oraz technik linowych wykorzystywanych w dostępie linowym (alpinizmie przemysłowym)

Forma zajęć: Zajęcia praktyczne przeplatane teorią

Czas trwania: 2-3 dni (minimum 16 godzin)

Miejsce szkolenia: Obiekty przemysłowe, ściana wspinaczkowa, skały

Ilość szkolonych: max 4 osoby na jednego instruktora

Prowadzący: Instruktor sportu z uprawnieniami międzynarodowymi – wspinaczki sportowej
                      Instruktor alpinizmu przemysłowego PASiT

Absolwent: 

Wymagania:  

 • Ukończone 18 lat

 • Posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o bra­ku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu),

 • wykupienie ubezpieczenia NNW (po wcześniejszym uzgodnieniu i przesłaniu danych personalnych, imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego szkoła wykupi ubezpieczenie)

 • Wypełnienie formularza uczestnictwa w kursie.Dostępem linowym określamy rodzaj pracy wykonywany w zjeździe, przy użyciu specjalistycznego sprzętu alpinistycznego.

Szkolenia z zakresu Alpinizmu przemysłowego ( dostępu linowego ) skierowane są do osób wykonujących pracę technikami alpinistycznymi w których dodatkowym środkiem ochrony indywidualnej jest sprzęt służący do zjazdu oraz podchodzenia na linach.

 

Skierowane do osób wykonujących prace na wysokości z zakresu:

 • malowanie elewacji

 • montaże fasadowe

 • prace naprawcze

 • prace monterskie

 • czyszczenie elementów

 • prace antykorozyjne

 • prace z sektora telekomunikacyjnego

 • prace na konstrukcjach

 • mycie okien i elewacji

 • itp.

RAMOWY PROGRAM KURSU: ( Czas trwania: 2 dni )

1. Organizacja systemy prawnego dot. prac na wysokości w Polsce.
2. BHP w pracach na wysokości.
3. Właściwy dobór sprzętu zgodny z europejskimi zasadami normalizacji i certyfikacji.
4. Zasady użytkowania, ochrony, amortyzacji i kontroli sprzętu ( w tym ochrona lin ).
5. Plan BIOZ.
6. Ocena ryzyka.
7. Węzły.
8. Budowa stanowisk i zakładanie lin.
9. Zjazd na linie ( kolejność działań ).
10. Podchodzenie na linie.
11. Zmiana zjazdu w podchodzenie i podchodzenia w zjazd.
12. Schodzenie na przyrządzie zaciskowym ( podchodzenie na zjazdowym ).
13. Transfery.
14. Przepinki.
15. Przejście przez węzeł.
16. Techniki sztucznych ułatwień.
17. Przejście przez odciąg.
18. Przejście przez krawędź.

 

Poszerzone programy szkoleń obejmują kwestie: ( Czas trwania: 3 dni )

1. Transportu linowego ( podstawowe układy wyciągowe: zintegrowany układ do wciągania i wyciągania, niezależny układ do zjazdu i opuszczania ).

2. Ratownictwa ( zwózka ratownicza, ratownictwo w technice sztucznych ułatwień, opuszczania, ewakuacja, wyciąganie, autoratownictwo, teoria odpadnięcia, szok związany z wiszeniem).

 

*Na życzenie klienta tworzymy zintegrowane programy szkoleniowe zawierające kwestie z zakresu dostępu linowego oraz budowlanego.

Czas trwania szkolenia: zależności od wyboru programu 2 lub 3 dni.

Koszt: uzależniony od czasu trwania szkolenia.

Wszystkie szkolenia odbywają się na autoryzowanym, specjalistycznym sprzęcie, spełniającym niezbędne normy do prac na wysokości ( EN, CE )/szkolimy głównie na sprzęcie firmy Petzl oraz SingingRock.
 

Cena:

550 zł / os - Program podstawowy  
750 zł / os - Program rozszerzony


W cenę kursu wchodzi szkolenie, ubezpieczenie NNW, sprzęt alpinistyczny (*plecak minimum 30l we własnym zakresie)
Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w zakresie własnym

(*Możliwość dojazdu na miejsce z instruktorem po wcześniejszym uzgodniniu tego, wtedy koszty paliwa są dzielne miedzy instruktora i pasażerów)
Rezerwacja miejsca następuje poprzez wpłatę  200 zł lub całej kwoty należnej za kurs


Uwaga! Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia w razie wypadku,

Zgłoszenia oraz pytania na e-mail: elbrus.extreme@gmail.com


 

lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (poniżej)

Turnus KURS PRZEMYSŁOWY

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.