Regulamin Elbrus Extreme

I.Dane przedsiębiorcy                                                       

1.Elbrus Extreme jest dostępny pod adresem www.elbrusextreme.com prowadzony jest przez firmę Elbrus Sklep Górski Kazimiera Kusaj, ul. Jagiellońska 37, 35-025 Rzeszów telefon +48 (17) 786-90-60 NIP 813-236-27-38

2.Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Elbrus Sklep Górski.

3.Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4.Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5Właściciel Kazimiera Kusaj prowadząca Elbrus Sklep Górski zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów Elbrus Extreme wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży usług zawartych na odległość.  Polityka Prywatności znajduje się http://www.elbrusextreme.com/polityka-prywatnosci udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II.Techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1.W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

 • dostęp do sieci Internet

 • adres poczty email

2.Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies  zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://elbrus.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html  stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

III.Realizacja zamówień

1.Serwis internetowy Elbrus Extreme dostępny pod adresem www.elbrusextreme.com czynny jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Średni czas realizacji zamówienia (od złożenia do wysłania do kupującego) wynosi trzy dni robocze od dnia zamówienia. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie firmy w godzinach otwarcia od poniedziałku do piątku w godz.10.00-18.00 sobota od godz.10.00-14.00

2.Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów lub usług dokonywany przez formularz zgłoszeniowy lub wiaomość e-mail

 • wybór formy dostawy i płatności

 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie  e-mailem  lub telefonicznie

4.Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5.Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 • dane Serwisu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

 • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

 

IV.Forma płatności

1.Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

VI.Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem strony http://elbrus.com.pl/webpage/regulamin.html

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

5.Regulamin Serwisu "Elbrus Extreme" obowiązuje od dnia 25.12.2014