znak-na-podloge-strzalka-original.png

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE / GRUPOWE

Indywidualne lekcje wspinania z instruktorem wspinaczki są najszybszą metodą opanowania nowych umiejętności lub doskonalenia dotychczas opanowanych technik wspinaczkowych. Zajęcia mogą mieć charakter treningu sportowego lub zajęć rekreacyjnych.

 

Miejsce szkolenia: Ściana wspinaczkowa lub skały

 

Program szkolenia: Ustalany indywidualnie z uczestnikami zajęć na podstawie analizy słabych punktów, wybranych celów wspinaczkowych lub konkretnych wymagań kursantów.

Wymagania:

  • Ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat, dla osób nie pełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu.

  • Posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o bra­ku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wspinaczkowych (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu),

  • Wypełnienie formularza uczestnictwa w kursie wspinania

Cena:

1 os.    /1 godz.        - 60 zł.

Grupa:

2 os.    /1 godz.       - 35 zł/os

3-4 os. /1 godz.      - 25 zł/os

(
*Cena nie zawiera biletu wstępu na sztuczną ściankę )

Uwaga! Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia w razie wypadku,

Zgłoszenia oraz pytania na e-mail: elbrus.extreme@gmail.com


 

lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (poniżej)